Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni:

Pobierz

 

Statut Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni:

Pobierz

 

Procedury postępowania: 

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz

Raport o stanie dostępności:

Szkoła         Przedszkole

G
odziny dostępności nauczycieli

Pobierz