Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni:

Pobierz

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni:

Pobierz

Statut Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni:

Pobierz


Procedury postępowania: 

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz

Raport o stanie dostępności:

Szkoła         Przedszkole

G
odziny dostępności nauczycieli

Pobierz