Program dla szkół

 

Informacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci uczestniczących  w Programie dla szkół

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Publikujemy poniżej informację związaną z uczestnictwem Państwa dziecka w Programie dla szkół. List o zbliżonej treści zostanie Państwu również przekazany bezpośrednio przez szkoły podstawowe. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.