Poniżej udostępniamy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni.

Pobierz

Poniżej publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Dębskiej Kuźni.

 

Pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie terminów rekrutacji

 

POBIERZ

Wyjątkowy czas adwentu pobudza wielu z nas do refleksji, otwartości względem innych i pogłębienia więzi. Adwentowa atmosfera udzieliła się uczniom naszej szkoły, którzy w
ramach Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili szereg akcji: przygotowali 16 upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, paczkę dla dziecka więźnia i 13 paczek dla społeczności lokalnej w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkim darczyńcom, serdecznie dziękujemy za każdy adwentowy dar dla potrzebujących.

Tak! Pomagam, powiedzieli wolontariusze z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. W piątek i sobotę (3 i 4 grudnia) w sklepie Tomi Markt zachęcali do
włączenia się do akcji i wzięli udział w zbiórce suchego prowiantu. Darczyńcy, do specjalnie oznakowanych wózków, mogli włożyć zakupioną żywność o długim terminie przydatności. Pomogli w ten sposób niezamożnym rodzinom z gminy. 

    

 

Dnia 16 i 17 listopada 2021r.  wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z Dębskiej Kuźni przygotowali Dzień Empatii i Tolerancji.

Uczniowie , w ramach lekcji wychowawczych, uczestniczyli w  pogadankach dotyczących wyżej wymienionych wartości. Oglądali eksperymenty społeczne, słuchali bajki terapeutycznej, odpowiadali na pytania ujęte w ankiecie a dotyczące własnej świadomości o empatii i tolerancji.

  Członkowie Szkolnego Koła Caritas rozdawali serduszka i lizaki z myślą wspierającą. Każda klasa otrzymała  serca z wyrazami uznania i szacunku. Na szkolnym korytarzu, przy „ stoliku empatycznym” można było porozmawiać z panią pedagog o tym jak być empatycznym i tolerancyjnym.

  W tych dniach towarzyszył wszystkim uśmiech,  dobry humor i otwarte serca.