DYREKTOR:

 • mgr Krystyna Jakuczek

PRZEDSZKOLE:

 • mgr Malińska Alicja – kierownik oddziału przedszkolnego

NAUCZYCIELE ZSP:

 • mgr Bartek Barbara – język niemiecki
 • mgr Bednarska-Palej Jadwiga – kształcenie wczesnoszkolne, przyroda
 • mgr Gromek Aleksandra – język angielski
 • mgr Ledniowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 • mgr Paczkowska Barbara – wychowanie fizyczne, EDB
 • mgr Rambau – Swatko Renata – bibliotekarz
 • mgr Rosół Agnieszka – religia
 • mgr Wałowska Karolina – język polski, historia
 • mgr Woschek Beata - muzyka, wychowanie przedszkolne
 • mgr Zydorek Justyna – matematyka
 • mgr Buhl Teresa – fizyka
 • mgr Buhl Anna – język niemiecki
 • mgr Jędrysiak Beata – biologia, chemia, geografia
 • mgr Gawlyta Jolanta – język polski, historia, wos
 • mgr Kędziora Dominika – w-f, technika
 • mgr Koksa Bożena– matematyka
 • mgr Olczyk Andrzej – plastyka;
 • mgr Smolińska – Drobisz Sylwia –  geografia, wdż
 • inż. Szymański Damian - informatyka
 • mgr Jakuczek Karolina - język angielski
 • mgr Śmiechowska Marlena – logopeda
 • mgr Rokujżo Elżbieta - psycholog szkolny
 • mgr Harc – Framesson Violetta – pedagog, doradca zawodowy
 • mgr Aneta Leśniak – nauczyciel wspomagający
 • mgr Justyna Kłosek – nauczyciel wspomagający, świetlica
 • mgr Anna Klimek – wychowanie przedszkolne
 • mgr Dorota Sergiou – język angielski
 • mgr Alina Matusz – język angielski
 • mgr Anna Krupska – wychowawca świetlicy

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

 • mgr Słaboń Joanna – główna księgowa
 • Prymus Teresa – sekretarz szkoły

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Fink Anna
 • Jagos Krystyna
 • Kesler Józef
 • Klar Maria
 • Kubiak Beata
 • Grzebień Joanna
 • Schneider - Pilot Alicja
 • Katarzyna Harthof
 • Krystian Jończyk