„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary.”

 

W dniach od 21 -25 listopada w naszej szkole odbyły się obchody Tygodnia Empatii i Tolerancji przeprowadzone przez wolontariuszy i opiekunów SKC w Dębskiej Kuźni. Uczniowie mieli możliwość  sprawdzenia się w teście czy są tolerancyjni, porozmawiania ze szkolnym psychologiem oraz przytulenia się do osoby noszącej napis Empatia. Dzieci z młodszych klas wysłuchały bajek o tematyce  związanej  z empatią a starsze uczestniczyły w happeningu, podczas którego  wykonały plakaty i hasła kojarzące im się z tą tematyką. Ponadto  uczniowie pisali listy do koleżanek/ kolegów,  zawierające przesłania empatyczne. Proces tworzenia wzajemnych relacji uświetniała muzyka puszczana podczas przerw.

Obchody zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem przygotowanym dla całej społeczności szkolnej.

Twórczo, efektywnie i sympatycznie zakończyliśmy Tydzień poświęcony  Empatii i Tolerancji  oraz wzajemnej życzliwości .