W dniu 16 września b/r uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębskiej Kuźni wyszli ,,Posprzątać Świat".
Z dużym zaangażowaniem  dzieci i młodzież zbierała śmieci z okolicznych terenów. Obrzeża naszych lasów wymagały wyjątkowo dużo pracy.


Była to wspólna lekcja poszanowania przyrody i naszej ,,Mojej Ojczyzny ".

Beata Jędrysiak