Tak! Pomagam, powiedzieli wolontariusze z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. W piątek i sobotę (3 i 4 grudnia) w sklepie Tomi Markt zachęcali do
włączenia się do akcji i wzięli udział w zbiórce suchego prowiantu. Darczyńcy, do specjalnie oznakowanych wózków, mogli włożyć zakupioną żywność o długim terminie przydatności. Pomogli w ten sposób niezamożnym rodzinom z gminy.