„Serce  jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”

(Gustaw Flaubert)

 

Babcia i Dziadek to jedne z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni przygotowali piernikowe serduszka, które uczniowie mogli zakupić.

Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane na cele charytatywne. Wolontariusze pragnęli w ten sposób pokazać, że każdy człowiek od poczęcia do śmierci jest darem Bożym, doceniając seniorów i rolę, jaką pełnią w ich życiu.